FRILUFTSLEIR PÅ SPEIDERMARKA

Vil du bli med på friluftsleir i sommer?

Friluftsleir på Speidermarka arrangeres av Madlaspeiderne og er et ferietilbud for barn og ungdom, med hovedfokus på 10–13-åringer. Målet med Friluftsleiren er å gi deltakerne lystbetont introduksjon til friluftsliv og arrangeres over 5 dager.

Sommeren 2023 er Friluftsleir på Speidermarka en del av Stavanger kommunes "Barnas sommer", som gjør at tilbudet er gratis for deltakerne. Lavinntektsfamilier kan ta direkte kontakt med Jane Dorner (post@madlaspeiderne.no).

Friluftsleir på Speidermarka har base på Speidermarka ved Store Stokkavatn. Gjennom uken vil det være aktiviteter tilpasset både skog og sjø. Det blir servert enkel frokost og varm lunsj hver dag. Deltakerne vil selv lage lunsj som en daglig aktivitet. Primitiv mat vil være i fokus, og de fleste måltider vil bli tilberedt på bål eller stormkjøkken.

Deltakerne kan komme fra klokka 8 og dra hjem klokka 16.

Friluftsleir på Speidermarka er basert på lekpreget læring, og deltakerne vil på opplevelser tuftet på utfordringer og mestring. Deltakerne vil blant annet få oppleve:
- opplæring i bruk av kart og kompass
- padle kano
- pionere (bygge byggverk ved hjelp av tau og raier)
- lage leirplass
- lage primitiv mat på bål og stormkjøkken
- utforske livet i fjæra
- lære om allemannsretten
- turer i nærområdet
- nye vennskap

Annonse
Møller Bil Stavanger