Madlaspeiderne

Vårt mål er å utvikle selvstendige og ansvarsbevisstemennesker gjennom speidermetoden, der læring og opplevelse gjennom egen aktivitet i friluftsliv er kjerneverdier. Speiderne treffes ukentlig til møter, turer, leirer eller andre arrangementer.

1.- 2. klasse er Bevere
3.- 4. klasse går i Flokk
5.- 7. klasse er Stifinnere
8.- 10. klasse er Vandrere.

Speidermøtene er onsdag eller torsdag
Bevere: 17.30 til 19.00
Flokk: 18.00 til 19.30
Stifinner: 18.00 til 19.30
Vandrere: 18.00 til 19.30 (kun torsdag)

Annonse
Grasrotandelen