Onsdag 26. januar, 18.00 - 19.30

Stifinner Onsdag: Sikkerhet på tur

- Hva kan skje når vi er på tur?
- Er det spesielle steder eller situasjoner som er spesielt utsatte?
- Hva er sannsynligheten for at farlige situasjoner kan inntreffe?
- Hva kan skje hvis noe går galt?
- Hvor farlig er det vi begir oss ut på?
- Er det noe vi kan gjøre for å forhindre at noe skal gå galt?
- Er det situasjoner vi kan/bør unngå?
- Må vi planlegge annerledes?

Vi bruker erfaringer fra turer vi har vært på og ser hva vi må gjøre for å sørge for at vi er trygg på tur.

Annonse
Eltervåg container