Torsdag 7. oktober, 18.00 - 19.30

Stifinner torsdag. Bålkonkurranse

Hvilken patrulje klarer å brenne over tauen
først? Vi skal ha "Tre på rad" med speidere. Patruljene konkurrerer seg imellom

Annonse
Eltervåg container