Torsdag 28. oktober, 18.00 - 19.30

Flokk Torsdag: Livskvalitet

I dag skal vi tenke litt på- korleis er det å leve med eit handikap?
noen er døve, noen blind- kan dei gjøre alt dei vil?

Annonse
Svithun Assuranse