Mandag 23. august, 18.00

Ledere i Stifinner og Vandrertropp: Programplanlegging

I dag er det programplanlegging for høsten. Viktig at du setter av tid til dette møte. Det er viktig for hele høst semesteret at vi får planlagt et godt program sammen.

Annonse
Møller Bil Stavanger