Onsdag 18. august, 18.00

Ledere i Bever og Flokk: Programplanlegging

I dag er det programplanlegging for høsten. Viktig at du setter av tid til dette møte. Det er viktig for hele høstsemesteret at vi får planlagt et godt program sammen.

Annonse
Sparebankstiftelsen