Lørdag 8. mai, 9.00 - Søndag 9. mai, 16.00

Vandrer torsdag. KBK - patruljehaik

Se vesterlen.no
https://www.vesterlen.no/aktivitet/2391

Annonse
Haukaas møbler