Torsdag 17. september, 18.00 - 19.30

Stifinner torsdag: Kjenner du trærne i skogen?

Vi lærer om trærne i skogen, spikker og lager bål.

Annonse
Amfi Madla