Torsdag 1. oktober, 18.00 - 19.30

Vandrer Torsdag: Patruljebygging

Tur?
Bli kjent?
Hvilket dyr er patruljen deres?
Bestilling av patrulje-merker til speiderskjorten

Annonse
Sparebankstiftelsen