Torsdag 26. oktober, 18.00 - 19.30

Flokk torsdag: Livskvalitet. Handikapp.

Hvordan er det å ha et handikapp. For eksempel blind eller døv.

Annonse
Amfi Madla