Onsdag 28. september, 18.00 - 19.30

Sykkeltur til Mostvatnet

Bli med oss på en stor sykkeltur til Mosvatnet. Gi beskjed hvis speidere ikke har en sykkel.

Annonse
Konica Minolta