Torsdag 29. september, 18.00 - 19.30

Stifinner torsdag: Elektriker

Vi lærer om elektrisitet og gjør noen eksperimenter.

Annonse
Sparebankstiftelsen