Torsdag 3. november, 18.00 - 19.30

Vandrer torsdag: Om bruk av GPS (merke)

  • Petter Wareng, 95851012
  • Speiderskjerf og klær etter vær (vi skal være ute)
  • Meld frafall
Annonse
Haukaas møbler