Torsdag 16. november, 17.30 - 19.00

Bever Torsdag: Kniv

I dag skal vi gå gjennom knivreglene og se om vi får til å spikke en tremann(knerten)

Annonse
SR bank