Torsdag 9. november

Bever Torsdag: Holdninger

Hva er gode holdninger? Hva er dårlige holdninger? hva er holdninger egentlig?
Vi skal jobbe opp mot uærlighet, hærverk og tyveri

Annonse
OBOS