Onsdag 1. desember, 17.30 - 19.00

Bever onsdag: Leirbål med speidersanger

Idag skal vi synge sanger rundt leirbålet.

Annonse
Svithun Assuranse