Torsdag 15. oktober, 18.00 - 19.30

Vandrer Torsdag: Allemannsretten

Allemannsretten er ikke unikt for Norge, men den er dypt forankret i vår kultur og en viktig forutsetning for det friluftslivet vi kjenner.
I dag skal vi leke oss til mer kunnskap om rettigheter og plikter forbundet med allemannsretten.

Annonse
Konica Minolta