Torsdag 24. november, 17.30 - 19.00

Bever Torsdag: Stjernehimmelen

Stjernehimmelen. Kan vi bruke den til noe? Hva kan vi om den. Og hvorfor ser vi egentlig så lite av stjernehimmelen til vanlig?

Annonse
Svithun Assuranse